Vragen

Hieronder vindt u een antwoord op de meest gestelde vragen:

 

– Wat zijn de voordelen van het lidmaatschap van de KBOV?

De KBOV is een vraagbaak voor vele Oranjeverenigingen (bijv. als het gaat om het uitwisselen van ideeën of om juridische kwesties) en bemiddelt het tussen interessante commerciële partijen en plaatselijke Oranjeverenigingen. Het  lidmaatschap van de Oranjebond biedt ook voordeel als het bijvoorbeeld gaat om de betaling van BUMA-rechten, het afsluiten van diverse verzekeringen of het krijgen van advies en informatie op allerlei gebieden. Daarbij proberen we ook om voordelen te creëren voor Oranjeverenigingen bij koninklijke tentoonstellingen en musea. Onlangs heeft de KBOV een overeenkomst gesloten met een juriste van LVG Advocaten te Woudenberg, die Oranjeverenigingen tegen gereduceerd tarief kan helpen bij juridische kwesties.

 

De KBOV functioneert als koepelorganisatie. Dat wil zeggen dat ze onderwerpen behandelt, regelingen opzet of belangen behartigt die voor Oranjeverenigingen/-stichtingen van importantie zijn. Niet altijd is dat direct in geld uit te drukken of in direct resultaat voor een plaatselijke Oranjevereniging. Maar we merken wel dat het van belang is dat we dat doen.

Wat natuurlijk heel leuk is, is de onderscheiding die wij uit kunnen reiken aan vrijwilligers van uw Oranjevereniging die zich lange tijd hebben ingezet. Voor individuele leden en vrijwilligers van Oranjeverenigingen, comités en stichtingen aangesloten bij de KBOV is er bij een jubileum na een inzet van 25, 40 of 50 óf afscheid na minimaal 12 ½ jaar, een bronzen legpenning met draagspeld en oorkonde beschikbaar. Zie hier voor meer informatie.

 

Bovenal probeert de Bond van Oranjeverenigingen in Nederland op vele niveaus met veel verschillende partijen het zogenoemde ‘Oranjegevoel’ vorm te geven. Immers, samen staan we sterk.

 

Het kan zijn dat dit allemaal niet direct relevant is voor een plaatselijke Oranjevereniging, maar het lidmaatschap stelt de KBOV in staat om wel voortdurend attent te zijn op relevante ontwikkelingen die van belang zijn voor Oranjeverenigingen en op de bres te springen voor alle Oranjeverenigingen.

 

– Hoeveel kost het lidmaatschap van de KBOV?
Het lidmaatschap van de KBOV kost 65,- euro per jaar. Als u per automatische incasso betaalt, krijgt u 10 % korting.

 

– Heeft u informatie over wat wij moeten doen met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)?
Ja, zie http://oranjebond.nl/info/avg/

 

– Er is een collectieve afspraak met BUMA/STEMRA. Wat valt daar onder?

Zie: Veel-gestelde-vragen-Buma-stemra

 

– Hoe vraag ik de ‘onderscheiding voor vrijwilligers’ (bronzen legpenning) van de KBOV aan?
Zie de aanvraagprocedure.

 

– Hoeveel Oranjeverenigingen/-comités zijn er lid van de KBOV?
Op dit moment (2018) heeft de KBOV 304 leden.

 

– Er is een evenementenverzekering via de KBOV afgesloten. Hoe zit dat precies?

Er is een pakketverzekering voor Oranjeverenigingen af te sluiten bij Meeùs (Nationale Nederlanden). Daarvan zijn de kosten 250,- euro voor een basis evenementen verzekering. Dit geldt voor een periode van één kalenderjaar en niet voor een dag. Verdere aanvullingen dienen met Meeùs te worden besproken. Zie deze brochure voor de afspraken van de KBOV met Meeùs en dit informatieblad van Meeùs. Op deze website kunt u terecht om de verzekering af te sluiten: https://meeus.com/zakelijk/verzekeringen/evenementenverzekering

 

– Hoe zit het met de ANBI status?
Elke Oranjevereniging 0f -stichting moet dat in principe zelf regelen met de Belastingdienst. Zie daarvoor deze link.
Als het niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat de vereniging of stichting geen eigen website heeft, neem dan contact met de secretaris KBOV.
Samenvattende info vanuit de KBOV, klik op deze link.

 

– Wat vindt de KBOV van ballonoplatingen?

De Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen hecht aan een duurzame en milieuvriendelijke leefomgeving. De discussie over het al dan niet oplaten van ballonnen en met name de gevolgen van deze festiviteit voor ons leefmilieu, volgden we dan ook met grote interesse evenals het wetenschappelijk onderzoek hieromtrent. Nu steeds meer de gevolgen van plastic afval in ons milieu duidelijk worden, steeds meer mensen zich inzetten om vervuiling tegen te gaan en er overal acties zijn om elkaar bewust te maken van het gevaar van plastic, neemt de KBOV een centraal standpunt in.

 

De KBOV vindt het gebruik van ballonoplatingen niet meer passend in een wereld waarin we meer en meer de verantwoordelijkheid nemen om het leven te beschermen tegen milieuvervuiling. Daarom stimuleert de KBOV haar leden om alternatieven voor ballonoplatingen te gebruiken die het Koningsdagfeest of andere festiviteiten feestelijk kunnen inluiden.

 

Aldus besloten in de bestuursvergadering van 3 september 2018.

 

De KBOV heeft enkele alternatieven verzameld voor wie wil stoppen met ballonoplatingen. Klik hier.

 

 

Ik heb een verzameling spullen van/over het Koninklijk Huis? Kan de KBOV daar iets mee?

Zie:Formulier Oranjeverzamelingen

 

– Wij willen graag nieuwe aubade-liederen. Heeft de KBOV die?

Op de Alg. Ledenvergadering van 11 maart 2017 zijn er twee gepresenteerd. Zie hier

 

Onze Oranjestichting /- vereniging viert een jubileum. We willen graag een groot feest geven. Kan de KBOV subsidiëren?
De KBOV heeft geen ‘potje’ voor subsidies, dus kan helaas uw vereniging/stichting niet door ons ondersteund worden.

 

– Ik heb een klacht over een Oranjevereniging. Kan ik bij de KBOV terecht?
In principe nemen wij geen klachten in behandeling. U dient dit te op te nemen met de plaatselijke vereniging zelf.