Vragen

Hieronder vindt u een antwoord op de meest gestelde vragen:

 

– Wat zijn de voordelen van het lidmaatschap van de KBOV?

De KBOV is primair een vraagbaak voor vele Oranjeverenigingen (bijv. als het gaat om het uitwisselen van ideeën of om juridische kwesties) en bemiddelt het tussen interessante commerciële partijen en plaatselijke Oranjeverenigingen. Het  lidmaatschap van de Oranjebond biedt ook voordeel als het bijvoorbeeld gaat om de betaling van BUMA-rechten, het afsluiten van diverse verzekeringen of het krijgen van advies en informatie op allerlei gebieden. Daarbij proberen we ook om voordelen te creëren voor Oranjeverenigingen bij koninklijke tentoonstellingen en musea.
Op dit moment zijn we ook bezig om te komen tot juridische dienstverlening. Daarover later meer.

 

De KBOV functioneert daarbij als belangenbehartiger voor Oranjeverenigingen bij overheden en instanties. Niet altijd is dat direct in geld uit te drukken of in direct resultaat voor een plaatselijke Oranjevereniging. Zo zijn we nu bijvoorbeeld druk bezig om te kijken of we de ‘regeldruk’ waar veel Oranjeverenigingen mee te kampen hebben (denk aan steeds uitgebreidere vergunningen, risico-analyses en protocollen) te verminderen.
Wat natuurlijk ook heel leuk is, is de onderscheiding die wij uit kunnen reiken aan vrijwilligers van uw Oranjevereniging die zich lange tijd hebben ingezet. Voor individuele leden en vrijwilligers van Oranjeverenigingen, comités en stichtingen aangesloten bij de KBOV is er bij een jubileum na een inzet van 25, 40 of 50 óf afscheid na minimaal 12 ½ jaar, een bronzen legpenning met draagspeld en oorkonde beschikbaar. Zie hier voor meer informatie.

 

Bovenal probeert de Bond van Oranjeverenigingen in Nederland op vele niveaus met veel verschillende partijen het zogenoemde ‘Oranjegevoel’ vorm te geven. Immers, samen staan we sterk.

 

Het kan zijn dat dit allemaal niet direct relevant is voor een plaatselijke Oranjevereniging, maar het lidmaatschap stelt de KBOV in staat om wel voortdurend attent te zijn op relevante ontwikkelingen die van belang zijn voor Oranjeverenigingen en op de bres te springen voor alle Oranjeverenigingen.

 

– Hoeveel kost het lidmaatschap van de KBOV?
Het lidmaatschap van de KBOV kost 65,- euro per jaar. Als u per automatische incasso betaalt, krijgt u 10 % korting.

 

– Hoe vraag ik de ‘onderscheiding voor vrijwilligers’ (bronzen legpenning) van de KBOV aan?
Zie de aanvraagprocedure.

 

– Hoeveel Oranjeverenigingen/-comités zijn er lid van de KBOV?
Op dit moment (2017) heeft de KBOV 307 leden.

 

– Er is een evenementenverzekering via de KBOV afgesloten. Hoe zit dat precies?

Vanwege het collectief afgesloten contract bij Meeùs (Nationale Nederlanden) zijn de kosten 250,- euro voor een basis evenementen verzekering. Dit geldt voor een periode van één kalenderjaar en niet voor een dag. Verdere aanvullingen dienen met Meeùs te worden besproken. Zie ook deze brochure.

 

– Er is een collectieve afspraak met BUMA/STEMRA. Wat valt daar onder?

Zie: Veel-gestelde-vragen-Buma-stemra

 

– Hoe zit het met de ANBI status?
Elke Oranjevereniging 0f -stichting moet dat in principe zelf regelen met de Belastingdienst. Zie daarvoor deze link.
Als het niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat de vereniging of stichting geen eigen website heeft, neem dan contact met de secretaris KBOV.
Samenvattende info vanuit de KBOV, klik op deze link.

 

– Wat vindt de KBOV van ballonoplatingen?
De KBOV hecht aan een duurzame en milieuvriendelijke leefomgeving. De discussie over het al dan niet oplaten van ballonnen en met name de gevolgen van deze festiviteit voor ons leefmilieu, volgen we dan ook met grote interesse evenals het wetenschappelijk onderzoek hieromtrent. Zolang de maatschappelijke dialoog en het onderzoek hiernaar niet eenduidig is, neemt de KBOV geen centraal standpunt in. Daarom verwijzen wij onze leden bij het besluiten nemen over het oplaten van ballonnen, naar gemeentelijke regelgeving. Hierbij geldt de afweging recht te doen aan de lokale opinie omdat het oplaten van ballonnen een feest voor iedereen moet zijn.
De KBOV heeft al wel enkele alternatieven verzameld voor wie wil stoppen met  ballonoplatingen. De alternatieven zijn bedacht door enkele van onze Oranjeverenigingen zelf:
* Bellenblazen
* Zwaaien met gekleurde linten
* Ballonnen niet oplaten, maar meegeven aan kinderen
* Vliegeren
* Lasershow
* Virtuele ballonwedstrijd (www.mijnballon.nl)
* Op de paardenmarkt in Kuringen werd één enorme grote gouden ballon aan een koord van 40 meter vastgebonden opgelaten. Voorafgaand mochten alle kinderen met vingerverf er een duimafdruk op zetten en vervolgens gingen de kinderen in een kring hand in hand de “wave” doen tot de wave bij het laatste kind dat bij de ballon stond  was en toen ging hij  los, tot 40 meter de lucht in en bleef daar de hele dag zichtbaar omdat hij vast zat. Het kost wat meer moeite maar zo een enorme gouden ballon maakt wel een onvergetelijke indruk op de kindjes natuurlijk. Zie artikel hierover.
* zie ook: https://www.traktaties-uitdeelkadootjes.nl/a-22911434/alle-uitdeelkadootjes/bounce-ballon-2025/

Zie hier voor een publicatie van Rijkswaterstaat: Tips en trucs ter preventie van ballonnen in het milieu (juli 2016).

 

– Ik heb een verzameling spullen van/over het Koninklijk Huis? Kan de KBOV daar iets mee?

Zie:Formulier Oranjeverzamelingen

 

– Wij willen graag nieuwe aubade-liederen. Heeft de KBOV die?

Op de Alg. Ledenvergadering van 11 maart 2017 zijn er twee gepresenteerd. Zie hier

 

Onze Oranjestichting /- vereniging viert een jubileum. We willen graag een groot feest geven. Kan de KBOV subsidiëren?
De KBOV heeft geen ‘potje’ voor subsidies, dus kan helaas uw vereniging/stichting niet door ons ondersteund worden.

 

– Ik heb een klacht over een Oranjevereniging. Kan ik bij de KBOV terecht?
In principe nemen wij geen klachten in behandeling. U dient dit te op te nemen met de plaatselijke vereniging zelf.