Koningsdag

KONINGSDAG

Jaarlijks werd in Nederland Koninginnedag gevierd. Koningin Beatrix bezocht één of twee plaatsen in het land en 30 april groeide uit tot een nationale feestdag. Koning Willem Alexander heeft ervoor gekozen om Koningsdag te laten plaatsvinden op 27 april, zijn verjaardag.
Het lijkt alsof al decennia lang sprake is van zo’n feestelijke dag, maar niets is minder waar. Een korte duik in de geschiedenis over het ontstaan van Koninginnedag. (Bron: RVD)

 

KONINGIN EMMA

In de tijd van koningin Emma, de moeder van koningin Wilhelmina, was er nog geen sprake van een Koninginnedag zoals wij die inmiddels kennen. In die tijd woonde koningin Emma tijdens de zomer op Paleis Soestdijk en was het gebruikelijk dat de bevolking van Baarn haar op haar verjaardag (2 augustus) een bloemenhulde bracht. Koningin Juliana nam deze traditie later van haar grootmoeder over.

 

PRINSESSEDAG

Op 31 augustus 1889, de verjaardag van prinses Wilhelmina, werd voor het eerst Prinsessedag gevierd, de voorloper van Koninginnedag. Het initiatief voor de viering werd genomen door de liberalen, die met het feest de nationale eenheid wilden benadrukken en daarmee de eenheid in eigen gelederen wilden verstevigen. De Prinsessedag kon de plaatselijke oogstfeesten vervangen, die aan het einde van de zomer werden gehouden. Na het overlijden van koning Willem III in 1890 werd de eerste echte Koninginnedag gevierd.

 

KONINGIN WILHELMINA

In de tijd van koningin Wilhelmina werd koninginnedag al gauw een feest voor de kinderen, omdat Koninginnedag op de laatste dag was van de traditionele schoolvakantie viel. De viering van die dag kreeg in 1902 een extra impuls nadat koningin Wilhelmina ernstig ziek was geweest. Het bericht van haar herstel werd met grote vreugde ontvangen en zorgde ervoor dat de viering van Koninginnedag een echt volksfeest werd. Overigens woonde de Koningin en haar familie op Koninginnedag geen festiviteiten bij, tenzij er een speciale reden voor was, zoals de vijftigste verjaardag van de Koningin in 1930.

 

KONINGIN JULIANA

Met de inhuldiging van Juliana tot Koningin der Nederlanden werd Koninginnedag automatisch verplaatst naar 30 april en groeide het bloemendefilé uit tot een nationale manifestatie. Vanaf midden jaren ’50 werd het defilé langs het bordes van Paleis Soestdijk via de televisie uitgezonden. Tijdens de regering van koningin Juliana werd het langzamerhand gebruikelijk, dat iedereen op Koninginnedag een vrije dag kreeg, waardoor 30 april een nationale feestdag werd.

 

KONINGIN BEATRIX

Ondanks het feit dat koningin Beatrix op 31 januari jarig is, werd Koninginnedag toch jaarlijks gevierd op de verjaardag van haar moeder, koningin Juliana. Koningin Beatrix wilde met dit besluit een eerbetoon aan haar moeder brengen. Wel veranderde zij de viering ervan, door zelf het land in te gaan en de festiviteiten in één of twee plaatsen bij te wonen. Op die dag worden in het hele land door onder meer de plaatselijke Oranjeverenigingen feesten en evenementen georganiseerd. Het bezoek van de Koningin aan de feesten wordt altijd live uitgezonden op de televisie.