Ballonoplating

De KBOV hecht aan een duurzame en milieuvriendelijke leefomgeving. De discussie over het al dan niet oplaten van ballonnen en met name de gevolgen van deze festiviteit voor ons leefmilieu, volgen we dan ook met grote interesse evenals het wetenschappelijk onderzoek hieromtrent. Zolang de maatschappelijke dialoog en het onderzoek hiernaar niet eenduidig is, neemt de KBOV geen centraal standpunt in. Daarom verwijzen wij onze leden bij het besluiten nemen over het oplaten van ballonnen, naar gemeentelijke regelgeving. Hierbij geldt de afweging recht te doen aan de lokale opinie omdat het oplaten van ballonnen een feest voor iedereen moet zijn.
De KBOV heeft al wel enkele alternatieven verzameld voor wie wil stoppen met  ballonoplatingen. De alternatieven zijn bedacht door enkele van onze Oranjeverenigingen zelf:
* Bellenblazen
* Zwaaien met gekleurde linten
* Ballonnen niet oplaten, maar meegeven aan kinderen
* Vliegeren
* Lasershow
* Virtuele ballonwedstrijd (www.rspb.rentaballonrace.com)
Zie hier voor een publicatie van Rijkswaterstaat: Tips en trucs ter preventie van ballonnen in het milieu (juli 2016).

 

Zie hier twee persberichten naar aanleiding van de discussie op de Algemene Ledenvergadering van 24 maart 2018

persbericht 1 (23 maart 2018)

persbericht 2 (29 maart 2018)