Persbericht discussie ballonoplating

hierbij een persbericht van de KBOV
Lees meer

Haagsch Koningsbal

Graag brengt de KBOV het Haagsch Koningsbal onder uw aandacht. Het Haagsch Koningsbal is een exquisiet, elegant bal dat plaats zal gaan vinden op 21 april, 2018 in Kasteel Oud Wassenaar.   Het Koningsbal wordt gevierd ter ere van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander. Het evenement zit vol entertainment, diner, dans, muziek,...
Lees meer

Algemene Ledenvergadering 24 maart 2018

Op zaterdag 24 maart a.s. vindt de Algemene Ledenvergadering plaats van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen.   Hier vindt u de agenda.   Hier vindt u het jaarverslag 2017.   Hier vind het financieel verslag 2017.   Bijlage agendapunt 10.   Het verslag van de ALV van 2017 is aan...
Lees meer

Nieuwsbrief 1 - 2018

De eerste nieuwsbrief van 2018 is uit. Klik hier om te lezen.
Lees meer

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing voor alle organisaties die gegevens van personen (persoonsgegevens) in een bestand bewaren. Deze organisaties moeten zich aan de regels in deze nieuwe verordening houden. Dat geldt zowel voor het bewaren in digitale bestanden als in mappen op een...
Lees meer

Bescherm publieke ambtsdragers; de koning zeker

Opinieartikel door voorzitter Oranjebond   Donderdag 8 februari 2018   Mr. drs. Pieter Verhoeve, voorzitter van de Koninklijke Bond van Oranje Verenigingen (KBOV) heeft naar aanleiding van het voornemen van D66 om het artikel aangaande ‘Majesteitsschennis’ uit het Wetboek van Strafrecht te halen, een opinieartikel geschreven. Dit wetsvoorstel wordt besproken...
Lees meer

Nieuwsbrief 4 - 2017

De laatste nieuwsbrief van 2017 is uit. Klik hier om deze te lezen.
Lees meer

Terugblik Congres Oranjebond in Leiden

Op vrijdagavond 6 en zaterdag 7 oktober 2017 hield de KBOV haar jaarlijkse congresdag. Lees hier een terugblik.   Voorzitter mr. drs. Pieter Verhoeve opende het congres met een mooie congresrede. Klik hier voor deze congresrede.   Dr. Anton van der Lem hield een prachtige lezing over de Oranjeboom. Lees...
Lees meer

Congres in Leiden 7 oktober 2017

‘Het blijft Oranje!’ Oranjecongres 2017   WEMELDINGE – De Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen (KBOV) houdt zaterdag 7 oktober het jaarlijkse Bondscongres. Thema dit jaar is: ‘Het blijft Oranje’.   Ruim 200 congresgangers uit het gehele land hebben zich inmiddels aangemeld. De jaarlijkse bondsdag begint met het ochtendprogramma in het Academiegebouw van...
Lees meer

We have nothing

Condoleance

De Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen condoleert het Koninklijk Huis en Hare Majesteit koningin Maxima vanwege het overlijden van vader, schoonvader en opa J. Zorreguieta. We wensen hen veel sterkte.
Lees meer

Congres 2017 in Leiden (nog plaatsen beschikbaar)

De Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen in Nederland (KBOV) nodigt al haar leden van harte uit tot het bijwonen van het Oranjecongres in Leiden op, ZATERDAG 7 OKTOBER 2017 van 9.30 tot en met diner 's avonds. Het congres wordt dit jaar georganiseerd in de Sleutelstad Leiden, een stad met vele...
Lees meer

PERSBERICHT 'Lied voor de koning'

Donderdag 29 juni 2017 brengen Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima een bezoek aan de steden Urk, Nagele en Dronten. Bij aankomst in Urk zal het kinderkoor ‘Geke’s Tiental’ onder leiding van mevrouw Geke van der Sloot het ‘Lied voor de Koning’ ten gehore brengen. Een (aubade)lied  in 2017, op initiatief...
Lees meer

Actal: Evenementen en festivals ervaren te veel regeldruk

Actal, het Adviescollege toetsing regeldruk, adviseert de regering en Staten-Generaal om de regel­druk voor bedrijven, burgers, en beroepsbeoefenaren in de zorg, onderwijs, veiligheid en sociale zekerheid, zo laag mogelijk te maken. Actal wil daarmee bijdragen aan een samenleving waarin de overheid haar doelen verwezenlijkt en tegelijk mensen zo min mogelijk door regels worden...
Lees meer

KBOV opent beurs op Koningsdag

Lees meer

Filmpjes lied voor de koning

Op diverse plaatsen in Nederland is gisteren het nieuwe 'lied voor de koning' gespeeld en gezongen. Het lied is door veel Oranjeverenigingen goed ontvangen en dat verheugt de KBOV. 'Een aubade pur sang' schreef het Haarlems Dagblad. En dat was precies de bedoeling. Zie hier bijvoorbeeld de uitvoering in Muiden....
Lees meer