Algemene Verordening Gegevensbescherming

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing voor alle organisaties die gegevens van personen (persoonsgegevens) in een bestand bewaren. Deze organisaties moeten zich aan de regels in deze nieuwe verordening houden. Dat geldt zowel voor het bewaren in digitale bestanden als in mappen op een...
Lees meer

Bescherm publieke ambtsdragers; de koning zeker

Opinieartikel door voorzitter Oranjebond   Donderdag 8 februari 2018   Mr. drs. Pieter Verhoeve, voorzitter van de Koninklijke Bond van Oranje Verenigingen (KBOV) heeft naar aanleiding van het voornemen van D66 om het artikel aangaande ‘Majesteitsschennis’ uit het Wetboek van Strafrecht te halen, een opinieartikel geschreven. Dit wetsvoorstel wordt besproken...
Lees meer

Nieuwsbrief 4 - 2017

De laatste nieuwsbrief van 2017 is uit. Klik hier om deze te lezen.
Lees meer

Terugblik Congres Oranjebond in Leiden

Op vrijdagavond 6 en zaterdag 7 oktober 2017 hield de KBOV haar jaarlijkse congresdag. Lees hier een terugblik.   Voorzitter mr. drs. Pieter Verhoeve opende het congres met een mooie congresrede. Klik hier voor deze congresrede.   Dr. Anton van der Lem hield een prachtige lezing over de Oranjeboom. Lees...
Lees meer

Congres in Leiden 7 oktober 2017

‘Het blijft Oranje!’ Oranjecongres 2017   WEMELDINGE – De Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen (KBOV) houdt zaterdag 7 oktober het jaarlijkse Bondscongres. Thema dit jaar is: ‘Het blijft Oranje’.   Ruim 200 congresgangers uit het gehele land hebben zich inmiddels aangemeld. De jaarlijkse bondsdag begint met het ochtendprogramma in het Academiegebouw van...
Lees meer