Uitnodiging Oranjedag in Joods Historisch Museum 25 aug. 2018

De Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen, in samenwerking met Amstelveen Oranje, heeft het genoegen u uit te nodigen op zaterdag 25 augustus 2018 voor een speciale themamiddag in het Joods Historisch Museum rond de tentoonstelling Joden en het huis van Oranje. 400 bewogen jaren.   De tentoonstelling belicht de relatie tussen...
Lees meer

We have nothing

AVG voorbereiding

Zie hier alle informatie over de Algemene Verordening Gegegevensbescherming (AVG).
Lees meer

We have nothing

Stichting Oranjefeesten Apeldoorn steunt Sint Maarten

Op Koningsdag 2018 presenteert de Stichting Oranjefeesten Apeldoorn de start van 'Kunst & Cultuur Estafette Sint Maarten'. De hulpactie voor de bewoners van Sint Maarten. Deze actie is ook onderdeel van de opening van Koningsdag. Een officieel moment met toespraken door de voorzitter van Stichting Oranjefeesten Apeldoorn, de burgemeester en...
Lees meer

Regeling Buma/Stemra

Tijdens de ALV van 24 maart j.l. is er bij stemming besloten dat er een automatische incasso wordt afgegeven als men gebruik wil blijven maken van de kortingsregeling met de BUMA STEMRA voor het jaar 2018.   Het bedrag is € 55,23 excl BTW per dag  er wordt dan €...
Lees meer

Persbericht discussie ballonoplating (2)

Op de Algemene Ledenvergadering van de KBOV is gediscussieerd over ballonplatingen. Zie hier het persbericht hierover.
Lees meer

Persbericht discussie ballonoplating

hierbij een persbericht van de KBOV
Lees meer

Haagsch Koningsbal

Graag brengt de KBOV het Haagsch Koningsbal onder uw aandacht. Het Haagsch Koningsbal is een exquisiet, elegant bal dat plaats zal gaan vinden op 21 april, 2018 in Kasteel Oud Wassenaar.   Het Koningsbal wordt gevierd ter ere van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander. Het evenement zit vol entertainment, diner, dans, muziek,...
Lees meer

Algemene Ledenvergadering 24 maart 2018

Op zaterdag 24 maart a.s. vindt de Algemene Ledenvergadering plaats van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen.   Hier vindt u de agenda.   Hier vindt u het jaarverslag 2017.   Hier vind het financieel verslag 2017.   Bijlage agendapunt 10.   Het verslag van de ALV van 2017 is aan...
Lees meer

Nieuwsbrief 1 - 2018

De eerste nieuwsbrief van 2018 is uit. Klik hier om te lezen.
Lees meer

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing voor alle organisaties die gegevens van personen (persoonsgegevens) in een bestand bewaren. Deze organisaties moeten zich aan de regels in deze nieuwe verordening houden. Dat geldt zowel voor het bewaren in digitale bestanden als in mappen op een...
Lees meer

Bescherm publieke ambtsdragers; de koning zeker

Opinieartikel door voorzitter Oranjebond   Donderdag 8 februari 2018   Mr. drs. Pieter Verhoeve, voorzitter van de Koninklijke Bond van Oranje Verenigingen (KBOV) heeft naar aanleiding van het voornemen van D66 om het artikel aangaande ‘Majesteitsschennis’ uit het Wetboek van Strafrecht te halen, een opinieartikel geschreven. Dit wetsvoorstel wordt besproken...
Lees meer

Nieuwsbrief 4 - 2017

De laatste nieuwsbrief van 2017 is uit. Klik hier om deze te lezen.
Lees meer

Terugblik Congres Oranjebond in Leiden

Op vrijdagavond 6 en zaterdag 7 oktober 2017 hield de KBOV haar jaarlijkse congresdag. Lees hier een terugblik.   Voorzitter mr. drs. Pieter Verhoeve opende het congres met een mooie congresrede. Klik hier voor deze congresrede.   Dr. Anton van der Lem hield een prachtige lezing over de Oranjeboom. Lees...
Lees meer

Congres in Leiden 7 oktober 2017

‘Het blijft Oranje!’ Oranjecongres 2017   WEMELDINGE – De Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen (KBOV) houdt zaterdag 7 oktober het jaarlijkse Bondscongres. Thema dit jaar is: ‘Het blijft Oranje’.   Ruim 200 congresgangers uit het gehele land hebben zich inmiddels aangemeld. De jaarlijkse bondsdag begint met het ochtendprogramma in het Academiegebouw van...
Lees meer

We have nothing

Condoleance

De Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen condoleert het Koninklijk Huis en Hare Majesteit koningin Maxima vanwege het overlijden van vader, schoonvader en opa J. Zorreguieta. We wensen hen veel sterkte.
Lees meer