We have nothing

Nieuwe website

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een nieuwe webiste voor de KBOV. Vanuit deze website hopen wij duidelijk weer te geven wat wij voor u kunnen betekenen. Zodat wij samen aan onze doelstelling kunnen voldoen!
Lees meer

We have nothing

Manifest ‘Versterk vrijwilligerswerk’

Manifest ‘Versterk vrijwilligerswerk’   Miljoenen mensen doen vrijwilligerswerk. Naar schatting zelfs de helft van de volwassen bevolking. Dat is fantastisch. Daarmee vormen vrijwilligers de smeerolie van de samenleving. Talloze activiteiten zijn slechts mogelijk dankzij de belangeloze inzet van vele burgers.   Tegelijkertijd moeten stichtingen en verenigingen soms moeite doen vrijwilligers...
Lees meer

We have nothing

23 maart 2019 Algemene Ledenvergadering

Op 23 maart a.s. wordt in de kapel van Huize Beukbergen, Amersfoortseweg 59, 3712 BB Huis ter Heide de Algemene Ledenvergadering van de KBOV gehouden. Leden zijn welkom vanaf 9.30 uur. Aanvang ALV om 10.00 uur. De agenda met bijbehorende stukken is toegestuurd. Mocht uw vereniging/stichting die abusievelijk niet hebben...
Lees meer

We have nothing

Algemene Ledenvergadering 23 maart

De ALV van de KBOV wordt gehouden op zaterdag 23 maart 2019 van 10.00 tot 13.00 uur in Huize Beukbergen, Amersfoortseweg 59 te Huis ter Heide (let op: dus niet in Woudenberg zoals gebruikelijk). Aansluitend krijgt u een eenvoudige lunch aangeboden. De agenda en bijbehorende stukken krijgt u toegezonden in...
Lees meer

We have nothing

22 november a.s. Facebook voor Vrijwilligers

Update: Sam Hoevenaar (presentatrice online nieuws Blauw Bloed) komt ook naar de workshop!   We zijn trots om een unieke samenwerking te kunnen aankondigen tussen de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen en Facebook Benelux. Samen buigen we ons over de vraag: Hoe vind je nieuwe vrijwilligers en hoe kan je social...
Lees meer

Congresrede Borculo 2018

Onderstaande congresrede is uitgesproken door waarnemend voorzitter van de KBOV Dick Steenks op 13 oktober tijdens het Oranjecongres in Borculo   Mijnheer de Burgemeester Mijnheer Nieuwenhuis Mijnheer Akkerman Leden van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen   (Nogmaals) Hartelijk welkom op ons Oranjecongres 2018, waarbij we mogen genieten van de gastvrijheid...
Lees meer

Persbericht Oranjecongres 2018

‘Borklo vanuut ’t Oranje Harte!’   Congres Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen 2018   WEMELDINGE – De Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen (KBOV) houdt zaterdag 13 oktober 2018 haar jaarlijkse congres waarvoor vele Oranjeverenigingen en -stichtingen uit het hele land zijn uitgenodigd. Dit jaar is het congres georganiseerd door de Stichting Nationale Feest-...
Lees meer

We have nothing

Standpunt KBOV ballonoplatingen

De Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen hecht aan een duurzame en milieuvriendelijke leefomgeving. De discussie over het al dan niet oplaten van ballonnen en met name de gevolgen van deze festiviteit voor ons leefmilieu, volgden we dan ook met grote interesse evenals het wetenschappelijk onderzoek hieromtrent. Nu steeds meer de gevolgen...
Lees meer

6 oktober 2018: symposium Opstand, Oranje, Oudewater

Opstand, Oranje, Oudewater   De Oranjes in de zestiende en zeventiende eeuw   Dit jaar wordt groots herdacht dat in 1568 de Tachtigjarige Oorlog begon. In tentoonstellingen, lezingen en een televisieserie wordt aandacht besteed aan deze belangrijke periode. Ter gelegenheid hiervan organiseren de Vereniging van Christen-Historici, de Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau...
Lees meer

We have nothing

Oranjecongres 2018 in Borculo

13 OKTOBER 2018   Beste leden van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen,   Graag nodigen wij u uit voor het Oranjecongres 2018 op zaterdag 13 oktober 2018 in Borculo. Een historisch en gezellig stadje in de Achterhoek. Het thema voor deze dag is   Borklo vanuut ’t Oranje Harte  ...
Lees meer

Uitnodiging Oranjedag in Joods Historisch Museum 25 aug. 2018

De Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen, in samenwerking met Amstelveen Oranje, heeft het genoegen u uit te nodigen op zaterdag 25 augustus 2018 voor een speciale themamiddag in het Joods Historisch Museum rond de tentoonstelling Joden en het huis van Oranje. 400 bewogen jaren.   De tentoonstelling belicht de relatie tussen...
Lees meer

We have nothing

AVG voorbereiding

Zie hier alle informatie over de Algemene Verordening Gegegevensbescherming (AVG).
Lees meer

We have nothing

Stichting Oranjefeesten Apeldoorn steunt Sint Maarten

Op Koningsdag 2018 presenteert de Stichting Oranjefeesten Apeldoorn de start van 'Kunst & Cultuur Estafette Sint Maarten'. De hulpactie voor de bewoners van Sint Maarten. Deze actie is ook onderdeel van de opening van Koningsdag. Een officieel moment met toespraken door de voorzitter van Stichting Oranjefeesten Apeldoorn, de burgemeester en...
Lees meer

Regeling Buma/Stemra

Tijdens de ALV van 24 maart j.l. is er bij stemming besloten dat er een automatische incasso wordt afgegeven als men gebruik wil blijven maken van de kortingsregeling met de BUMA STEMRA voor het jaar 2018.   Het bedrag is € 55,23 excl BTW per dag  er wordt dan €...
Lees meer

Persbericht discussie ballonoplating (2)

Op de Algemene Ledenvergadering van de KBOV is gediscussieerd over ballonplatingen. Zie hier het persbericht hierover.
Lees meer