Congresrede Borculo 2018

Onderstaande congresrede is uitgesproken door waarnemend voorzitter van de KBOV Dick Steenks op 13 oktober tijdens het Oranjecongres in Borculo   Mijnheer de Burgemeester Mijnheer Nieuwenhuis Mijnheer Akkerman Leden van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen   (Nogmaals) Hartelijk welkom op ons Oranjecongres 2018, waarbij we mogen genieten van de gastvrijheid...
Lees meer

Persbericht Oranjecongres 2018

‘Borklo vanuut ’t Oranje Harte!’   Congres Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen 2018   WEMELDINGE – De Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen (KBOV) houdt zaterdag 13 oktober 2018 haar jaarlijkse congres waarvoor vele Oranjeverenigingen en -stichtingen uit het hele land zijn uitgenodigd. Dit jaar is het congres georganiseerd door de Stichting Nationale Feest-...
Lees meer

We have nothing

Standpunt KBOV ballonoplatingen

De Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen hecht aan een duurzame en milieuvriendelijke leefomgeving. De discussie over het al dan niet oplaten van ballonnen en met name de gevolgen van deze festiviteit voor ons leefmilieu, volgden we dan ook met grote interesse evenals het wetenschappelijk onderzoek hieromtrent. Nu steeds meer de gevolgen...
Lees meer

6 oktober 2018: symposium Opstand, Oranje, Oudewater

Opstand, Oranje, Oudewater   De Oranjes in de zestiende en zeventiende eeuw   Dit jaar wordt groots herdacht dat in 1568 de Tachtigjarige Oorlog begon. In tentoonstellingen, lezingen en een televisieserie wordt aandacht besteed aan deze belangrijke periode. Ter gelegenheid hiervan organiseren de Vereniging van Christen-Historici, de Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau...
Lees meer

We have nothing

Oranjecongres 2018 in Borculo

13 OKTOBER 2018   Beste leden van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen,   Graag nodigen wij u uit voor het Oranjecongres 2018 op zaterdag 13 oktober 2018 in Borculo. Een historisch en gezellig stadje in de Achterhoek. Het thema voor deze dag is   Borklo vanuut ’t Oranje Harte  ...
Lees meer

Uitnodiging Oranjedag in Joods Historisch Museum 25 aug. 2018

De Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen, in samenwerking met Amstelveen Oranje, heeft het genoegen u uit te nodigen op zaterdag 25 augustus 2018 voor een speciale themamiddag in het Joods Historisch Museum rond de tentoonstelling Joden en het huis van Oranje. 400 bewogen jaren.   De tentoonstelling belicht de relatie tussen...
Lees meer

We have nothing

AVG voorbereiding

Zie hier alle informatie over de Algemene Verordening Gegegevensbescherming (AVG).
Lees meer

We have nothing

Stichting Oranjefeesten Apeldoorn steunt Sint Maarten

Op Koningsdag 2018 presenteert de Stichting Oranjefeesten Apeldoorn de start van 'Kunst & Cultuur Estafette Sint Maarten'. De hulpactie voor de bewoners van Sint Maarten. Deze actie is ook onderdeel van de opening van Koningsdag. Een officieel moment met toespraken door de voorzitter van Stichting Oranjefeesten Apeldoorn, de burgemeester en...
Lees meer

Regeling Buma/Stemra

Tijdens de ALV van 24 maart j.l. is er bij stemming besloten dat er een automatische incasso wordt afgegeven als men gebruik wil blijven maken van de kortingsregeling met de BUMA STEMRA voor het jaar 2018.   Het bedrag is € 55,23 excl BTW per dag  er wordt dan €...
Lees meer

Persbericht discussie ballonoplating (2)

Op de Algemene Ledenvergadering van de KBOV is gediscussieerd over ballonplatingen. Zie hier het persbericht hierover.
Lees meer

Persbericht discussie ballonoplating

hierbij een persbericht van de KBOV
Lees meer

Haagsch Koningsbal

Graag brengt de KBOV het Haagsch Koningsbal onder uw aandacht. Het Haagsch Koningsbal is een exquisiet, elegant bal dat plaats zal gaan vinden op 21 april, 2018 in Kasteel Oud Wassenaar.   Het Koningsbal wordt gevierd ter ere van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander. Het evenement zit vol entertainment, diner, dans, muziek,...
Lees meer

Algemene Ledenvergadering 24 maart 2018

Op zaterdag 24 maart a.s. vindt de Algemene Ledenvergadering plaats van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen.   Hier vindt u de agenda.   Hier vindt u het jaarverslag 2017.   Hier vind het financieel verslag 2017.   Bijlage agendapunt 10.   Het verslag van de ALV van 2017 is aan...
Lees meer

Nieuwsbrief 1 - 2018

De eerste nieuwsbrief van 2018 is uit. Klik hier om te lezen.
Lees meer

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing voor alle organisaties die gegevens van personen (persoonsgegevens) in een bestand bewaren. Deze organisaties moeten zich aan de regels in deze nieuwe verordening houden. Dat geldt zowel voor het bewaren in digitale bestanden als in mappen op een...
Lees meer