23 maart 2019 Algemene Ledenvergadering

Op 23 maart a.s.
wordt in de kapel van Huize Beukbergen, Amersfoortseweg 59, 3712 BB Huis ter Heide de Algemene Ledenvergadering van de KBOV gehouden. Leden zijn welkom vanaf 9.30 uur. Aanvang ALV om 10.00 uur.
De agenda met bijbehorende stukken is toegestuurd. Mocht uw vereniging/stichting die abusievelijk niet hebben ontvangen, stuur dan een bericht naar de secretaris: secretariaat@oranjebond.nl

 

Hieronder de agenda:

 

Inhoudelijk

 

Vrijwilligers vinden

1. Uitslag enquête
2. Lezing ‘Vinden, binden en boeien van vrijwilligers’
door Wim Wijnperle (trainer, adviseur, procesbegeleider bij Doeldenker)Presentatie over ‘gebruik van Facebook bij het zoeken van vrijwilligers
door Linda van Aalten (interim Communications Manager Facebook Benelux)

 

Vrijwilligers binden

4. Introductie vrijwilligersmanifest
door voorzitter Pieter Verhoeve

5. Pitch ‘verbetering positie vrijwilligers’
door Hanke Bruins Slot (Lid Tweede Kamer voor het CDA)

6. Reactie
door Joost van Alkemade (directeur Vereniging Ned. Organisaties Vrijwilligerswerk) en Remco van Lunteren (Adviescollege Toetsing Regeldruk, voorheen Actal)

7. Onderling gesprek

 

Lunch 

 

Huishoudelijk
Ingekomen stukken en mededelingen
Vaststellen notulen van de ALV d.d. 24 maart 2018
Jaarverslag 2018
Financieel verslag, boekjaar 2018
Koers Koninklijke Bond van Oranjevereniging
Nieuwe leden: Oranjevereniging Wolfheze, Stichting Oranjecomité Bemmel-Ressen stellen zich kort voor.
Congres 2019
Bestuursverkiezing:
– Aftredend en niet herkiesbaar is de heer Adriaan van der Pols
Voordracht:  mevrouw W.J.A. (Wendy) Verkleij-Eimers uit Uitgeest
Rondje langs de velden
Rondvraag
Sluiting