Algemene Ledenvergadering 23 maart

De ALV van de KBOV wordt gehouden op zaterdag 23 maart 2019 van 10.00 tot 13.00 uur in Huize Beukbergen, Amersfoortseweg 59 te Huis ter Heide (let op: dus niet in Woudenberg zoals gebruikelijk). Aansluitend krijgt u een eenvoudige lunch aangeboden. De agenda en bijbehorende stukken krijgt u toegezonden in de eerste week van maart.

 

Het jaarthema van de KBOV is ‘vrijwilligers vinden en binden’. We zullen daar op onze Algemene Ledenvergadering (ALV) uitvoerig bij stilstaan. David Wijnperle zal een lezing geven over ‘do’s and don’ts van vrijwilligers vinden en binden’.
We zullen een korte presentatie van Facebook krijgen. Zoals u weet zijn we een samenwerkingsverband met Facebook aangegaan, om te kijken hoe je met Facebook vrijwilligers kunt werven. De workshop van 22 november jl. was een groot succes, zeer leerzaam en nuttig. We geven er op de ALV een kort vervolg aan.
Mw. Hanke Bruins Slot, Tweede Kamerlid van het CDA, zal een pitch houden over ‘verbetering positie vrijwilligers’.
En het bestuur van de KBOV zal met een vrijwilligersmanifest komen.
Verder zullen we de uitslag presenteren van de enquĂȘte die we onder onze leden hebben uitgezet.
En we hebben weer een paar nieuwe leden waarvan we hopen dat die zich kort kunnen presenteren.

 

Kortom alle reden om bij deze ALV aanwezig te zijn! Het zal voor alle besturen die zoeken naar vrijwilligers en die vooral ook willen vasthouden zeer interessant zijn.

De zaalruimte is echter beperkt tot maximaal 70 personen, dus u zult zich moeten opgeven en vol is vol. Op volgorde van aanmelding. U kunt zich vanaf nu reeds opgeven via secretariaat@oranjebond.nl
Graag bij vermelding de naam van de Oranjevereniging of -stichting en het aantal personen dat komt.

 

Dick Steenks, secretaris