Uitnodiging Oranjedag in Joods Historisch Museum 25 aug. 2018

De Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen, in samenwerking met Amstelveen Oranje, heeft het genoegen u uit te nodigen op zaterdag 25 augustus 2018 voor een speciale themamiddag in het Joods Historisch Museum rond de tentoonstelling Joden en het huis van Oranje. 400 bewogen jaren.

 

De tentoonstelling belicht de relatie tussen de joodse gemeenschap in Nederland en het Huis van Oranje. Deze relatie gaat terug tot het begin van de zeventiende eeuw en kent zowel hoogte- als dieptepunten. Oranjeliefde en loyaliteit jegens de Oranjes overheersten, maar er waren ook perioden van teleurstelling en kritiek op de Oranjes. Ruim 100 voorwerpen brengen deze bewogen relatie met de stadhouders, koningen en koninginnen in beeld. De tentoonstelling is op 17 april jongstleden geopend door Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander.

 

Tijdens deze middag wordt naast een lezing door de conservator van de tentoonstelling, tevens de gelegenheid geboden om deel te nemen aan een rondleiding door de voormalige joodse buurt. Deze wandeling duurt ongeveer een uur.

 

U kunt zich aanmelden via deze link. Deelname aan deze middag is gratis. U kunt in het tekstveld aangeven of u deel wilt nemen aan de wandeling door joods Amsterdam.

 

Het programma is als volgt:

11.00    Ontvangst met koffie en thee met een oranjegebakje

 

12.00    Lezing door conservator Julie-Marthe Cohen over de totstandkoming van de tentoonstelling

 

13.00    broodjeslunch

 

14.00    Optioneel wandeling door joods Amsterdam

 

Datum
Zaterdag 25 augustus 2018Locatie
Joods Historisch Museum
Nieuwe Amstelstraat 1
1011 PL Amsterdam