Algemene Ledenvergadering 24 maart 2018

Op zaterdag 24 maart a.s. vindt de Algemene Ledenvergadering plaats van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen.

 

Hier vindt u de agenda.

 

Hier vindt u het jaarverslag 2017.

 

Hier vind het financieel verslag 2017.

 

Bijlage agendapunt 10.

 

Het verslag van de ALV van 2017 is aan de leden toegestuurd via mail. Als u dit niet heeft ontvangen, stuurt u dan een bericht aan de secretaris: secretariaat@oranjebond.nl