Algemene Verordening Gegevensbescherming

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing voor alle organisaties die gegevens van personen (persoonsgegevens) in een bestand bewaren. Deze organisaties moeten zich aan de regels in deze nieuwe verordening houden. Dat geldt zowel voor het bewaren in digitale bestanden als in mappen op een plank. Ook deze laatste moeten voortaan veilig worden op geborgen zonder dat vreemden daar bij kunnen. Dit geldt dus ook Oranjeverenigingen en -comit├ęs die gegevens van leden bijhouden.

Voor meer informatie en stappenplan verwijs ik u naar de website van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) waar de KBOV bij is aangesloten. Zie https://nov.nl/netwerken/wet-en-regelgeving/dossier-algemene-verordening-gegevensbescherming

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Maar mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met het secretariaat.