Bescherm publieke ambtsdragers; de koning zeker

Opinieartikel door voorzitter Oranjebond

 

Donderdag 8 februari 2018

 

Mr. drs. Pieter Verhoeve, voorzitter van de Koninklijke Bond van Oranje Verenigingen (KBOV) heeft naar aanleiding van het voornemen van D66 om het artikel aangaande ‘Majesteitsschennis’ uit het Wetboek van Strafrecht te halen, een opinieartikel geschreven. Dit wetsvoorstel wordt besproken in de Tweede Kamer op 8 februari 2018. Het artikel ‘Bescherm publieke ambtsdragers, de Koning zeker’ is vandaag gepubliceerd in Dagblad Trouw en vindt u hieronder. Met argumenten genoemd in het artikel wil de heer Verhoeve, aanvullend zijn aan de discussie die momenteel wordt gevoerd n.a.v. dit voornemen en het publieke debat daaruit ontstaan.

 

De KBOV behartigt de belangen van ruim driehonderd aangesloten leden, en is daarmee een belangrijke drager van de Oranjebeweging binnen het land. De KBOV houdt zich over het algemeen ver van het politieke discours, maar het voornemen een wetsvoorstel in te dienen aangaande Majesteitsschennis, heeft er toe geleid gedachten hieromtrent in een opinieartikel te verwerken. U vindt dit hier.