Actal: Evenementen en festivals ervaren te veel regeldruk

Actal, het Adviescollege toetsing regeldruk, adviseert de regering en Staten-Generaal om de regel­druk voor bedrijven, burgers, en beroepsbeoefenaren in de zorg, onderwijs, veiligheid en sociale zekerheid, zo laag mogelijk te maken. Actal wil daarmee bijdragen aan een samenleving waarin de overheid haar doelen verwezenlijkt en tegelijk mensen zo min mogelijk door regels worden belemmerd. Actal kiest de onderwerpen waarover het advies uitbrengt, op basis van signalen uit de samenleving. Het zoekt nieuwe mogelijkheden om de regeldruk in Nederland te beperken en daagt regelgevers uit deze mogelijkheden te benutten. Het adviescollege werkt samen met organisaties binnen en buiten Nederland, waaronder zijn zusterorganisaties in andere Europese lidstaten.

 

De Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen is verheugd dat Actal met een rapport is gekomen waarin onomwonden staat dat er teveel regeldruk is.

 

Hieronder de bevindingen van Actal:

 

Klik hier voor het persbericht van Actal.

 

Klik hier voor het advies aan het Ministerie van Economische zaken.

 

Klik hier voor het eindrapport van Actal.