Algemene Ledenvergadering 11 maart 2017

Op zaterdag 11 maart a.s. vindt de Algemene Ledenvergadering plaats van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen.

Hier vindt u de agenda.

Hier vindt u het jaarverslag 2016

Hier vind het financieel verslag 2016

Het verslag van de ALV van 2016 is aan de leden toegestuurd via mail. Als u dit niet heeft ontvangen, stuurt u dan een bericht aan de secretaris: secretariaat@oranjebond.nl