Welkom

op de website van de

Koninklijke Bond
van Oranjeverenigingen

 

 

over de bond

De bond is – zou je kunnen zeggen – de organisatorische vormgeving van de beweging die men – vroeger – bedoelde, wanneer men het had over ‘Oranje-gezinden’. En daarmee is eigenlijk de belangrijkste doelstelling van de bond gegeven: het versterken van de band met het Oranjehuis.

lees meer >